2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Thanks
for your vote 👍

X


GL3200
GL3200 - GREAT LENGHTS - آرایش مو لوازم جانبی

Rate this product:


GL3200
GREAT LENGHTS


تکنولوژی داغ

به سیستم کلاسیک از طول های بزرگکه راه را برای نوآوری در جهان از پسوند هموار کرد. GL3200 دستگاه برنامه بر روی یک طرف گرمرسیدن به حدود همان دما به عنوان یک آهن استاندارد به حلقه مو شما. بر خلاف روش های دیگر استفاده می شود که تفنگ چسب و گلدان ذوب مومبرنامه GL3200 اجازه می دهد تا تمیز و دقیق. درز کوچک است که شما با این سیستم می توان خاربا دوام در زمان است واز اهمیت اولیهنشانی از موهای طبیعی آسیب نمی زند.

privacy policy