2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


اسپری مو
اسپری مو - INTERCOSMO - اسپری مو

اسپری مو
INTERCOSMO


خط D : FI - اسپری لاکی مو

اسپری

مو اسپری مو نگه قوی و قدرت بالا است.
با تشکر از پلیمر خاص موجود در آن اجازه می دهد تا آثار خلاق حصول اطمینان از دوام بالا.

تعداد برنامه : به حفظ 15 سانتی متر از مو و اسپری. درخواست تا برای رسیدن به نتیجه مورد نظر.

تعداد بسته بندی : 300 میلی لیتر بطری حرارتی فعال

Related

privacy policy