2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


DEVELOPER EASY
DEVELOPER EASY - LISAP - رنگ مو توسعه دهندگان

DEVELOPER EASY
LISAP


10/20/30/40 حجم

ما امولسیون خامه بر اساس الکل لانولین با کیفیت بالا. استفاده منظم آن با رنگ آمیزی و LISAP تغییر رنگ تضمین می
1. مرطوب کننده
2. نرمی مطلوب
3. نفوذ بهتر از رنگ
4. بهترین ثبات رنگ مو در طول زمان
در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر .

privacy policy