2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


סגנון חיים האיטלקי של הגברים
סגנון חיים האיטלקי של הגברים - ALFAPARF - מוצרי מעשה ידי אדם צבע

סגנון חיים האיטלקי של הגברים
ALFAPARF


תאי גזע פיטו

נגד
כוחו של הצמח בתאי גזעלניגוד שיער דליל בעליל. המסלול המקצועי החדש של טיפולי adjuvant ליפול על האדם. יעילות שהפגינה בניסוי קליני : נשירת שיער פוחתת ב67 %
.תאי גזע פיטו הואמערכת משולבת הכוללת :
• חיזוק שמפו, 200
• חיזוק טוניק, 125 מנפק מיליליטר
• חיזוק מניעת קרם,
• טיפול בחיזוק, מיליליטר 10 אייל Fi

Related

privacy policy