2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


TERMOSTIMOLATORE Tekno HARMONY
TERMOSTIMOLATORE Tekno HARMONY - DRAGHETTI - ברבר אביזרים

TERMOSTIMOLATORE Tekno HARMONY
DRAGHETTI


TERMOSTIMOLATORE Tekno HARMONY

HARMONY הואהמנורה מאווררת עם העיצוב מודרני נועד לאמץ את התסרוקתוחום באופן שווה.
LCD האלגנטי תצוגה גרפית לפקד על קשר.
16 תוכניות אוטומטיות שהוגדרו מראש, בחרהתכניתוהמיקרו, HARMONY Tekno לנהל את כל פונקציות
באופן אוטומטי. מערכת DCSPלמערכת בקרה דינמית לתוכניות שתשתנינה במהלך התאמת עבודהלדרישות הפרטבאופן אוטומטי לחלוטין ונשלט על ידיהמעבד. ניהול עצמאי של כלparabolasלכוח חימום של 100-1000 ואט.
זמין גם באנלוג CLASS קל וללא אוורור.

Related

POWER הקסדה Jonic - DRAGHETTI
RAP קסדה - HORBITAL - DRAGHETTI
EKOVIP ספינת קיטור אוזון - DRAGHETTI
המעקר STERILBALL - DRAGHETTI