2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Thanks
for your vote 👍

X


NXT SERUM
NXT SERUM - NAPURA - Gel và kết thúc tóc

Rate this product:

voted 0 times

NXT SERUM
NAPURA - Gel và kết thúc tóc


NXT SERUM

BÓNG SERUM - chiếu sáng chất lỏng
Chất lỏng dầu cây lưu ly dầu, đặc biệt để cung cấp cho cực tỏa sáng.
30 chai ml.

Chống Lão Hóa SERUM TÓC - Chống lão hóa
huyết thanhHuyết thanh chống lão hóa để Coenzyme Q10 và Dầu Oenothera. Cụ thể để cung cấp cho hydrat hóa sâu cho trẻ sợi mao mạch. 30 chai ml.

NXT PHUN
INFINITY L - không fixer sinh thái ánh sáng khí
Sơn mài mà không khí để sửa chữa một ánh sáng. Cho phép một bất động sản được xác định và lần bền. Chai 250 ml.

INFINITY S - không fixer sinh thái khí
mạnhKeo xịt tóc mà không khí cho một tổ chức mạnh mẽ. Cho phép deadfold xác định và kéo dài. Chai 250 ml.

Related

NXT chất lỏng - NAPURA
NXT Spray - NAPURA

X

privacy