.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệplàm tóc phụ kiện

PRODUCTS N°: 6
tiệt trùng Defender - DRAGHETTI

tiệt trùng Defender
DRAGHETTI

tia UVC tiệt trùng bằng nhôm dùng cho vệ sinh hoàn hảo và thời gian không giới hạn. Diện tích bề mặt lớn và khối lượng để sử dụng thoải...

tia UVC tiệt trùng bằng nhôm dùng cho vệ sinh hoàn hảo và thời gian không giới hạn. Diện tích bề mặt lớn và khối lượng để sử dụng thoải mái. Microswitch an toàn tự động. ...

X