2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Grazie
per aver votato!

X


COLOR TẨY
COLOR TẨY - TEOTEMA-COSMEDI - Sản phẩm đặc biệt dành cho tóc

Voto il prodotto:

COLOR TẨY
TEOTEMA-COSMEDI


Teotema COLOR Remover là lý tưởng cho bất kỳ phòng khách. Nhẹ nhàng loại bỏ màu nhân tạo từ mái tóc, để lại nguyên vẹn các sắc tố tự nhiên thông qua một quá trình giảm của các phân tử màu. Công thức của nó làm cho nó có thể chỉ đơn giản là thay đổi màu sắc của sự phản ánh, một loại bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu chỉnh, tất cả trong an toàn tuyệt đối. Hành động của nó phát triển dần dần để cho phép các thợ làm tóc để tiến hành dần dần và ngăn chặn quá trình khi cần thiết và khi nó đạt đến mục tiêu.

Related

privacy policy