2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Thanks
for your vote 👍

X


Ferro PERM hai
Ferro PERM hai - DUNE 90 - Tóc ép tóc

Rate this product:

voted 0 times

Ferro PERM hai
DUNE 90 - Tóc ép tóc


nghệ thuật. D90-8806

Chuyên nghiệp quăn sắt đôi sóng tóc chuyên nghiệp công cụ
Tính năng:

-điện áp 110-220 V;
tần số-50/60 Hz;
-60-120 watt điện;
-nhiệt độ 80-210° C;
-Chuyên nghiệp xoay dây 2 , 5 mt;
-kỹ thuật số kiểm soát.

Related

CAM PASSION - DUNE 90
NIỀM ĐAM MÊ MỚI TITANIUM - DUNE 90
T25 + PASSION KIT NHỎ - DUNE 90
rắn hổ mang PASSION - DUNE 90
IOGENIX : IONIC STEAM ép tóc - DUNE 90
RUNG TITAN NIỀM ĐAM MÊ - DUNE 90
Piastra niềm đam mê màu đỏ mới - DUNE 90
NIỀM ĐAM MÊ MÀU ĐỎ QUĂN - DUNE 90
NIỀM ĐAM MÊ MÀU ĐỎ CONIC - DUNE 90
TITAN T19 TIGER - DUNE 90

X

privacy