2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Thanks
for your vote 👍

X


MELISCIA
MELISCIA - MUSTER - Tóc ép tóc

Rate this product:


0 click

MELISCIA
MUSTER - Tóc ép tóc


chuyên nghiệp tấm ủi
• ít hơn một tấm truyền thống Tiêu thụ 4 lần.
• Kiểm soát nhiệt độ điện tử
• 3m cáp - cán xúc
• Tấm gốm công nghệ nano tráng
• tấm kích thước vua 12 cm
• Nhẹ nhàng lướt êm trên
tóc• Stretch trong một lần chạy
đơn• Sẵn sàng để sử dụng trong ít hơn một phút
• Ảnh hưởng của ion âm
• Hoàn thành ngọc trai
• Led
ánh sáng• 140 ° C - 230 ° C
• 110-240 V ~ 50/60 Hz

Related

TOP Garage CHUYÊN MÔN - MUSTER
Dòng SKULL tấm nóng - MUSTER
NGỌT tấm IONIC/hồng ngoại - MUSTER
Tấm nóng WEB - MUSTER
Thần thánh tấm - MUSTER
Hình nón sắt sống & sóng RICCI - MUSTER
Tấm iVIP - MUSTER
Ferro TIZIANO - MUSTER
BIẾN mảng - MUSTER
Sắt SWING - MUSTER

X

privacy