2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Grazie
per aver votato!

X


HOẠT ĐỘNG POWER
HOẠT ĐỘNG POWER - BRIGHT - Tóc phát triển màu

Voto il prodotto:

HOẠT ĐỘNG POWER
BRIGHT


màu Activator

Thơm, kem nhũ phù hợp cho quá trình oxy hóa nhuộm và tẩy trắng chuyên nghiệp. Tạo ra một bảo vệ cơ sở để tóc từ tích cực điều trị hóa chất được sử dụng trong pha trộn.
phương pháp sử dụng:
• 0 (10 tập): giai điệu giai điệu màu để tô màu tẩy trắng tóc;
• 1 (20 tập): bao gồm tóc màu trắng và sáng của 1 giai điệu;
• 2 (30 tập): 3 hoặc 4 của sáng tông màu.
• Tăng cường Bleach (40 tập): để làm sáng lên đến 4 hoặc 5 tấn.
trọn gói:
-Hoạt động điện và 1000 ml chai của Bleach Booster;
-250 ml chai: tạo nhũ tương.

Related

privacy policy