2018
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

Grazie
per aver votato!

X


Kích hoạt TONE UP
Kích hoạt TONE UP - VOLHAIR - Tóc phát triển màu

Voto il prodotto:

Kích hoạt TONE UP
VOLHAIR


THỰC TẾ SERIES - SERIES FANTASY

Activators màu sắc cụ thể Tone ký thực tế và Fantasy. Họ mang theo một bảo vệ và làm mềm dưỡng ẩm nhẹ nhàng tóc trong chiều sâu. Đảm bảo sức mạnh và sự ổn định của màu sắc.

gói :. 1000 ml chai

privacy policy