.
2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệpTóc ép tóc

PRODUCTS N°: 19
Sắt PERM - DUNE 90

Sắt PERM
DUNE 90

Chuyên nghiệp quăn sắt sóng baTính năng:-điện áp 110-220 V;tần số-50/60 Hz;-60-120 watt điện;-nhiệt độ 80-210° C;-Chuyên nghiệp xoay dây 2 , 5 mt....

Chuyên nghiệp quăn sắt sóng baTính năng:-điện áp 110-220 V;tần số-50/60 Hz;-60-120 watt điện;-nhiệt độ 80-210° C;-Chuyên nghiệp xoay dây 2 , 5 mt....
Ferro PERM ba - DUNE 90

Ferro PERM ba
DUNE 90

Chuyên nghiệp quăn sắt sóng ba threeferroTính năng:-điện áp 110-220 V;tần số-50/60 Hz;-60-120 watt điện;-nhiệt độ 80-210° C;-Chuyên nghiệp xoay dây 2 ...

Chuyên nghiệp quăn sắt sóng ba threeferroTính năng:-điện áp 110-220 V;tần số-50/60 Hz;-60-120 watt điện;-nhiệt độ 80-210° C;-Chuyên nghiệp xoay dây 2 , 5 mt....
SANG TRỌNG VÀNG NIỀM ĐAM MÊ-VÀNG QUĂN SẮT - DUNE 90

SANG TRỌNG VÀNG NIỀM ĐAM MÊ-VÀNG QUĂN SẮT
DUNE 90

Quăn sắt cho phép bạn cuộn tóc suôn sẻ xung quanh các rãnh, gạch đá tourmaline, trong 2 Phiên bản: ø 25 và ø 33....

Quăn sắt cho phép bạn cuộn tóc suôn sẻ xung quanh các rãnh, gạch đá tourmaline, trong 2 Phiên bản: ø 25 và ø 33....
VÀNG SANG TRỌNG NIỀM ĐAM MÊ-BA VÀNG QUĂN - DUNE 90

VÀNG SANG TRỌNG NIỀM ĐAM MÊ-BA VÀNG QUĂN
DUNE 90

Nóng curling irons, tourmaline gốm hình nón quăn sắt đảm bảo tính đồng nhất của sưởi ấm và nhiệt chuyển, đa chức năng với bạt hoán đổi ch...

Nóng curling irons, tourmaline gốm hình nón quăn sắt đảm bảo tính đồng nhất của sưởi ấm và nhiệt chuyển, đa chức năng với bạt hoán đổi cho nhau 3....

X